Siteiden asennus metsäsuksiin: Mikä on 455-sääntö?

Olen vuosien varrella hankkinut yhden jos toisenkin parin metsäsuksia. Osan uutena, valtaosan käytettynä. Hihaan on kertynyt monta oppia, jotka ottaa suksikaupoilla huomioon. Eräs tärkeimmistä tarkkailtavista seikoista on metsäsuksen siteen paikka. Siteet eivät vanhassa suksessa välttämättä ole parhaassa kohtaa, tai siteiden asennus metsäsuksiin saatetaan tehdä väärään kohtaan jopa suksiliikkeessä.

Tässä artikkelissa käsittelen siteiden asentamista metsäsukseen ja kuinka siteiden asennus metsäsuksiin eroaa muihin suksiin nähden. Kun tunturi- ja latusuksiin side yleensä asennetaan kärkirauta tasapainopisteeseen, metsäsuksen side asennetaan paljon tätä edemmäs suksen kärkeä kohti, jolloin saavutetaan parempi kantavuus upottavalla hangella.

Artikkelin lopussa kerron, mitä ottaa huomioon siteiden siirtämisessä ja asentamisessa.

Siteiden paikka metsäsuksissa vaihtelee

Mihin kohtaan siteiden asennus metsäsuksiin tehdään?

Metsäsuksen tärkein tehtävä on kelluttaa hiihtäjää umpihangessa tasaisesti. Pelkkä suksen pituus ei auta, jos side on liian takana. Liian taakse asennettu side aiheuttaa suksen kannan uppoamisen syvemmälle kuin kärjen, johtaen porraskävely-tyyliseen raskaaseen hiihtokokemukseen. Paino ei jakaudu tasaisesti suksen päälle. Hyvänkin suksen hiihtokokemus umpihangessa jää huonoksi, mikäli side on turhan takana. Pitäisikö kenkä sitten asettaa aivan suksen puoliväliin? 

Tämä ajatus on hyvin lähellä lopullista vastausta, mutta asia ei ole aivan niin yksioikoinen. Huomioon tulee ottaa suksen painojakauma, hiihtoasento ja hiihtäjän painojakauma, suksen muoto sekä jäykkyysprofiili. 2000-luvun alkupuolella joukko verkkovaeltajia päätti ottaa asiasta selvää Vaellusnetin turinapalstalla. Vaikka testit ja kokeilut eivät olleet aina järin tieteellisiä ja pientä heittoa voi tulla monesta syystä, on lopputulos riittävän hyvä ohjenuora joka toimii lähes aina: 

Metsäsuksen side tulee asentaa siten, että hiihtokengän puoliväli asettuu suksessa kohtaan, joka on 45,5% suksen pituudesta kannasta kärkeen mitattuna.

Tämän ohjeen mukaan asennettuna umpihankisuksi toimii parhaiten käyttötarkoituksessaan: kelluttaa hiihtäjää tasaisesti lumen pinnalla, joka mahdollistaa haastavissa olosuhteissa kevyehkön hiihdon. Siteen paikalla on kenties suurin vaikutus hiihdon keveyteen umpihangessa.

Muillakin tekijöillä on osansa sopassa. Umpihankisuksea liu’utetaan eteenpäin, sitä ei potkaista taakse kuten kovalla pohjalla hiihdettäessä. Metsäsuksen kärjen tulee olla löysä, jotta se nousee vaivatta hangen pinnalle.

Metsäsuksi ei muutenkaan ole tehokkain kovan hangen suksi, vaan se on tarkoitettu upottavaan hankeen. Käy siis järkeen parantaa sen umpihankiominaisuuksia asentamalla side tarkoitukseen sopivimpaan kohtaan. Jotkut asentavat myös tunturisuksiinsa siteet 455-säännön mukaan, mutta silloin menetetään hiihtonopeutta kovalla hangella. Lähtökohtaisesti sääntö soveltuu metsäsuksissa käytettäväksi.

Kun side on asennettu oikeaan kohtaan, on hiihtäminen umpihangessa nautinnollista.

Siteiden asennus metsäsuksiin 455-säännön mukaisesti

Suksi asetetaan lattialle tai muulle tasolle oikein päin. Mitataan suksen pituus kannasta kärkeen suorinta reittiä, eli ilmateitse. Tässä kohtaa saatat huomata, että suksesi on ilmoitettua lyhempi: esimerkiksi 300cm pitkä suksi voikin olla vain 291cm pitkä. Kyse on normaalista mittavirheestä, suksen mitat yleensä ilmoitetaan mitasta ennen muotoilua. Suksiparien välillä voi myös olla joidenkin senttien heittoa valmistuksellisista syistä.

Kun olet mitannut suksen pituuden, kerro mitta 0,455:lla, esimerkiksi Peltonen Metsä Skin 270:

Todellinen mitta 266 x 0,455 = 121,03 cm

Tämä on kohta, johon hiihtokengän keskikohta tulee. Mittaa siis hiihtokengän keskipiste. 

Hiihtokengän keskikohta mitataan kengän kannasta kärkiraudan tai pinnilinjan etupuolelle.

Jos käytät hiihtosaappaita eräsiteissä, mittaa kannasta kärkeen siihen asti, mihin etummaisen ja taemman ruuviparin puoliväli tulisi eräsiteessä. Muita kenkiä universaalisiteissä käyttäessä, mittaa vain kengän pohja kannasta kärkeen. 

Esimerkiksi koon 41 Alfa Outback BC-monossa pohjan ulkomitta on 272 mm, mitattuna kannasta kärkiraudan etupuolelle. Luku jaetaan kahtia:

272/ 2 = 136mm eli 13,6 cm 

Etsitään siis suksesta oikea kohta, ja lisätään siihen puolet hiihtokengän pohjan mitasta kärkeä kohti. Tällöin löydetään oikea kohta, tässä tapauksessa 137cm suksen kannasta päin mitattuna, johon siteen kärkirauta kiinnitetään. Siteen ruuvien paikat tulee etsiä siteen mukana tulevalla sapluunalla ja mittaamalla suksen keskilinja. Huomaa, että tein itse virheen ja kiinnitin siteen ruuvit siihen, mihin kärkiraudan olisi kuulunut tulla. Tällä ei kuitenkaan käytännön merkitystä juuri ole.

Siteiden paikka havainnollistettuna metsäsuksissa
Hiihtokengän puoliväli tulee siihen kohtaan, jossa suksen pituus perältä mitattuna on 45,5% suksen pituudesta.

Onko 455-sääntöön poikkeuksia?

Siteiden asennus metsäsuksiin kannattaa yleensä tehdä 455-säännön mukaan. Mihin kohtaan eräsiteet asennetaan, on kuitenkin lopulta mieltymyskysymys. Itse asennan alle 220cm sukset lähtökohtaisesti painopisteeseen, sillä niin lyhyt suksi ei enää muutenkaan kanna kokoistani hiihtäjää kovin hyvin umpihangessa. Kovemmalla pohjalla kuten kelkkauralla suksesta saa tällöin enemmän irti.

Esimerkiksi Järvinen Lapponia -metsäsuksien kärki taas on niin joustava, että jotkut tykkäävät asentaa siteen hieman 455-sääntöä taemmas, huomioiden että suksen kärki taipuessaan kantaa hieman lyhemmältä alueelta. Toisaalta, joku saattaa asentaa siteen sentin tai pari taemmas jäykemmässäkin suksessa, jotta jäykempi kärki nousee paremmin pinnalle. Jotain senttien vaihtelua siis mallista toiseen voi harkita. Lumiolosuhteet joissa hiihdetään vaikuttaa myös metsäsuksen siteen paikan valintaan hieman. Suurista eroista ei kuitenkaan ole kyse.

455-säännön mukaan asennettaessa suksen pohjan pitokuvio jää yleensä normaalia taemmas, mikä voi tuntua hieman oudolta. Umpihangessa hiihtäessä tällä ei kuitenkaan ole juuri merkitystä. Kelluttavuus ja pito ovat metsäsuksen tärkeimmät ominaisuudet.

Kokemukseni mukaan Peltosen metsäsukset toimivat parhaiten 455-säännöllä asentaessa, sillä niissä rakenne on vahva siteiden asennukseen, ja suksi on muita malleja paremmin tasapainossa eli nostellessa ketterämpi. Karvapohjamallin pitoalue on 455-asennukselle hyvällä kohdalla. Toisaalta, oikein raskaassa hangessa suksen peräpainoisuudesta voi olla hyötyä käännöksissä, mikäli suksen päällä on painava kokkare raskasta lunta. Jokaisella suksimallilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Tulee muistaa, että siteiden asennus metsäsuksiin ei ole millintarkkaa hommaa monen metrin mittaisessa suksessa. Joku saattaakin jo huomata, että monon koko vaikuttaa joitain senttejä siihen, mihin eräsiteen paikka valitaan. Asia on juuri niin, mutta sentin-parin heitto sinne tänne ei vaikuta juurikaan lopputulemaan. Jos siis hankit sukset joita on käyttänyt henkilö 40-koon monolla, voit aivan hyvin 42-kokoisilla monoilla käyttää samoja suksia. Pari kokoa suuntaan tai toiseen on sopiva toleranssi. Jokaisella on myös suksien suhteen oma preferenssinsä, jos on riittävästi hiihtänyt. Tärkeintä on laittaa suksiin siteet kiinni ja lähteä hiihtoretkelle!

Siteiden siirtäminen

Jos omistat metsäsukset, tai hankit käytetyt sukset joissa siteet on asennettu toimimattomaan kohtaan, kannattaa harkita siteiden siirtämistä. Kun irrotat vanhat siteet, voit samalla tarkistaa suksen ytimen kunnon. Siteen siirtämisestä ei ole oleellista haittaa, seuraa korkeintaan pieni kosmeettinen jälki.

Eräsiteen paikka on lähes aina mahdollista halutessa siirtää, erityisesti jos alkuperäinen paikka on hieman kauempana uudesta kohdasta. Suosittelen yleensä vaihtamaan myös tukevampaan sidesysteemiin ja hiihtokenkään samalla vaivalla, sillä ne parantavat metsäsuksen hallintaa ja keventävät hiihtokokemusta huomattavasti, mikäli reitilläsi on yhtään korkeuseroja. Pitkän suksen hallinta alamäkeen on lähes mahdotonta löysällä saappaalla, aiheuttaen loukkaantumisriskin.

Aina, etenkään jos hankit käytetyt sukset joissa siteet on valmiina kiinni, ei ole mahdollista tehdä siirtoa, sillä vanhat sideruuvien reiät olisi liian lähellä uusia reikiä. Etäisyyttä vanhoihin reikiin tulle olla vähintään 8-10mm ja vanhat reiät tulee täyttää tiiviiksi. Tällöin voit valita, siirrätkö siteitä ollenkaan, vai hieman edemmäs tai taemmas kuin ajattelit. Jos siteiden kiinnittämiseen on käytetty liian vahvaa liimaa kuten epoksia, vanhat reiät eivät enää jää käyttökelpoisiksi, koska irrottaminen rikkoo reikää liikaa.

Joissain metsäsuksissa 455-säännön mukaan laskettavassa asennuskohdassa ei enää ole siteen alla vahviketta. En kuitenkaan ole huomannut tässä ongelmaa, jos vain siteen ruuvit ovat riittävän pitkät. Jos asennat uudet Xplore-siteet, pyydä liikkeestä näille pidemmät ruuvit. Vielä kirjoitushetkellä uusien siteiden mukana tulee nysät ruuvit.

Siteen asennus metsäsuksiin

Kun sopiva side- ja jalkinetyyppi sekä eräsiteen paikka on valittu, on aika kiinnittää siteet suksiin. Erityisesti uuden suksen poraaminen voi tuntua jännittävältä, joten ensikertalaisen voi olla järkevää turvautua suksiliikkeen asennuspalveluun. Palvelut ovat edullisia, yleensä joitain kymppejä ja asennuksen tekee alan ammattilainen käden käänteessä.

Tästä huolimatta on erityisen tärkeää tietää, miten siteen paikan etsintä tapahtuu. Kaikissa liikkeissä kun ei valitettavasti tiedetä tai välitetä, mihin kohtaan side lähtökohtaisesti tulisi asentaa umpihankisuksissa. Metsäsukset kannattaakin viedä ensisijaisesti asennettavaksi liikkeeseen, jossa niitä myydään. Tästäkin huolimatta usein eräsiteen asennus tehdään painopisteeseen, ellei muuta osaa pyytää. Jotkut liikkeet eivät suostu pyytämälläkään asentamaan sidettä muualle kuin painopisteeseen. Silloin side ja suksi kannattaa ostaa irrallaan, ja tehdä asennus itse tai kysyä toisesta liikkeestä.

Joissain liikkeissä on valmistajan ammattikäyttöön tarkoitetut ohjurit joilla siteen asennus onnistuu teknisesti nopeasti ja tarkasti, mutta se ei kerro tärkeintä, eli mihin kohtaan eräside tulee asentaa pituussuunnassa. Suurin osa myydyistä suksista on latusuksia, joten marginaaliporukka metsäsuksineen saattaa jäädä huomiotta.

Metsäsuksen siteen asennus itsessään tapahtuu kuten kaikkiin muihinkin suksiin, ja sen voi hyvin tehdä itsekin. Mitataan ruuvien paikat, porataan reiät suoraan, käytetään sopivaa tilkitsevää liimaa ja ruuvataan siteet paikalleen. Mikä metsäsuksien siteen asennuksessa on tärkeää, on tietää miten oikea kohta suksen pituussuunnassa mitataan.

Tarkistitko, onko metsäsuksiesi siteet asennettu 455-säännön mukaan? Tai onko sinulla kenties eri mieltymys asennuskohdan osalta? Kerro ajatuksesi alle!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *